Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizováno: 12/09/2021


Společnost MASSIMO TOPONE TRDE SRL se sídlem v Bukurešti, cezar bolliac 6, sektor 3, zapsaná v živnostenském rejstříku pod čís. J40/17246/2019, s CUI: RO44561846 bude zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s používáním webových stránek www.topeo.cz, v souladu s ustanoveními nařízení Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (také známé jako GDPR)

Rádi bychom vás informovali, že čas od času mohou v tomto dokumentu docházet ke změnám a způsob, jakým vás o těchto změnách budeme informovat, bude aktualizovat datum v levé horní části stránky.

Článek 1. Osobní údaje, které zpracováváme


1.1. Vaše osobní údaje shromažďujeme, když provádíte jednu nebo více z těchto akcí: účastnit se propagace a / nebo soutěže; při zadávání objednávky, buď prostřednictvím webových stránek, nebo telefonicky nebo e -mailem. Můžeme také shromažďovat osobní údaje při interakci s našimi stránkami prostřednictvím sociálních médií. Přečtěte si prosím podmínky a zásady ochrany osobních údajů sociálních sítí, na kterých nás aktivujete a komunikujete s námi.

1.2. Konkrétně se jedná o osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, poštovní adresa, e -mail, telefonní číslo); uživatelské jméno a heslo (pouze při vytváření účtu na našich webových stránkách, který bude automaticky šifrován; informace o bankovním účtu; historie nákupů; oblíbené produkty; dodací a fakturační údaje (dodací adresa a fakturační adresa); vámi poskytnuté údaje nebo obsah, jako je fotografie, články, filmy, recenze, otázky, odpovědi a komentáře; Informace zasílané prostřednictvím sociálních sítí v interakci s námi.
1.3. Údaje, které shromažďujeme automaticky

1.3.1. Když vstoupíte na náš web nebo provedete transakci, automaticky shromažďujeme určitá data, například:

A. Údaje týkající se připojení, mezi něž patří - IP adresa, informace o navštívených stránkách, doba návštěvy za účelem optimalizace zdrojů nezbytných pro správné fungování webu;

B. Údaje související s vaší relací procházení na webových stránkách nebo interakcí s e -maily, které vám zasíláme: můžeme používat soubory cookie. Doporučujeme přečíst si Zásady používání souborů cookie, které jsou součástí dokumentu o podmínkách.

Článek 2. Důvody a účel zpracování osobních údajů

2.1. Uzavření smlouvy o dodávce produktu s ohledem na následující účely:

- zpracování objednávky, potvrzení a fakturace, informace o vývoji a doručení objednávek;
- zpracování vrácení a refundací;

2.2 Náš oprávněný zájem pro následující účely:
-komunikace administrativních nebo nekomerčních zpráv týkajících se námi poskytovaných služeb;
- vytváření statistik nezbytných k zajištění bezpečnosti stránek a námi poskytovaných služeb;
-zajištění služby podpory nabízené klientům a / nebo uživatelům.
2.3. Váš souhlas je výslovně a jednoznačně vyjádřen přihlášením se k odběru zpravodaje, abychom vás mohli informovat o nových nabídkách a akcích, které provádíme.
Máte právo svůj souhlas kdykoli a bez jakéhokoli důvodu odvolat, a to jak přístupem na odkaz „Zrušit odběr“ nebo „Zrušit odběr“ umístěný na konci každé zprávy, kterou od nás obdržíme, tak e -mailem, který v tomto ohledu odešlete na office@topeo.ro
Článek 3. Dokud uchováváme osobní údaje
Shromážděné údaje budou uchovávány po dobu trvání vašeho vztahu s námi a 3 roky po ukončení našeho vztahu, pokud není zpracování prováděno na základě souhlasu. V takovém případě budou údaje uchovávány až do odvolání příslušné smlouvy.
Článek 4. S kým sdílíme osobní údaje
4.1. Náš tým se snaží zajistit, aby vaše osobní údaje nebyly použity pro účely, které by mohly ohrozit vás nebo váš majetek, a proto jsme zkontrolovali každou smlouvu s našimi zaměstnanci týkající se ochrany osobních údajů. V souladu s GDPR a nakládáním s těmito údaji v maximální bezpečnosti.
4.2. Vaše údaje proto sdílíme s poskytovateli kurýrních služeb; poskytovatelé platebních / bankovních služeb; poskytovatelé marketingových služeb; Poskytovatelé služeb IT a další společnosti, které pomáhají dobrému rozvoji našich služeb. Údaje jsou také sdíleny s třetími stranami, když používáte tlačítka sociálních médií (přečtěte si zásady ochrany osobních údajů těchto platforem sociálních médií, prostřednictvím kterých s námi komunikujete). Vaše osobní údaje však nejsou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

Článek 5. Jak chráníme osobní údaje

5.1. Online přenos osobních údajů se provádí pouze pomocí nejmodernějších šifrovacích algoritmů a je uložen na zabezpečených serverech. Naše bezpečnostní a bezpečnostní opatření zahrnují statistiky nezbytné k zajištění bezpečnosti webu a služeb, které vám jsou poskytovány, a další opatření týkající se kybernetických útoků; prevence a odhalování pokusů o podvod + opatření týkající se dalších rizik. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení uživatelů našich webových stránek NEBUDEME veřejně poskytovat další podrobnosti o bezpečnostních postupech, které uplatňujeme.
5.2 I když vynakládáme velké úsilí na ochranu údajů našich uživatelů, rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že přenos informací prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím jiných veřejných komunikačních sítí není 100% bezpečný, existuje riziko že osobní údaje budou viděny a poté použity třetími stranami, které nejsou námi, státem nebo vámi autorizovány, mějte však na paměti, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za zranitelnost systémů, které nejsou pod naší kontrolou.
Článek 6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním údajů
Podle platných právních předpisů budete mít ke svým osobním údajům následující práva:Právo na informace a přístup:

Máte právo získat od nás informace o tom, zda, v jakém rozsahu zpracováváme vaše údaje a co to je. Vezměte prosím na vědomí, že formulace více než jedné žádosti ve lhůtě 12 měsíců, během níž uplatňujete toto právo, může vést k výběru poplatku za zpracování ve výši 200 lei.

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, máte právo kdykoli od nás požadovat opravu nebo doplnění těchto údajů.

Právo na výmaz:

Máte právo získat od nás vymazání údajů, pokud jsme tyto údaje zpracovali nezákonně nebo pokud zpracování těchto údajů představuje nepřiměřené porušení vašich oprávněných zájmů. Okamžité smazání může být z určitých důvodů zakázáno, např. zákonná ustanovení o uchovávání údajů.

Právo na omezení zpracování:

Máte právo získat omezení zpracování vašich údajů, pokud zpochybňujete přesnost údajů, po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost údajů,

Právo vznést námitku:

Pokud zpracováváme údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování z důvodů souvisejících s vaší zvláštní situací. Údaje budeme zpracovávat pouze tehdy, pokud můžeme prokázat přesvědčivé a legitimní důvody pro zpracování, které přesahují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných nároků. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu, a to bez uvedení důvodu.

Právo stěžovat si:

Pokud si myslíte, že zpracováváme vaše údaje v rozporu se zákonem o ochraně údajů v Rumunsku nebo evropskou legislativou, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese office@topeo.ro

V případě pochybností můžeme potřebovat další informace k potvrzení vaší identity. To slouží k ochraně práv a soukromí vašich údajů.

Máte právo podat stížnost u Národního úřadu pro dohled nad zpracováním osobních údajů (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sektor 1, 010336 Bukurešť, Tel. 0318.059.211, E -mail: anspdcp@dataprotection.ro