Web topeo.cz je majetkem TOPONE TIKIRIKI SRL

Použití stránky topeo.cz (včetně návštěvy a nákupu produktů) znamená přijetí určitých podmínek používání, samozřejmě ve formě právní smlouvy mezi uživatelem a společností TOPONE TIKIRIKI SRL, proto se doporučuje pečlivě si ji přečíst následující odstavce.

Návštěva nebo nákup produktů na webu topeo.cz automaticky znamená souhlas s těmito podmínkami. Rovněž použití jakýchkoli jiných současných nebo budoucích služeb poskytovaných společností TOPONE TIKIRIKI SRL znamená souhlas se stejnými podmínkami.

Obecné informace o produktech a cenách

Obrázky zveřejněné na webu jsou v souladu s realitou, ale někdy se mohou barevné odstíny produktů mírně lišit, a to kvůli procesu provádění fotografií nebo nastavení vašeho monitoru. Mohou také existovat malé rozdíly v materiálovém provedení, protože některé výrobky na webu mohou mít replikovou kvalitu.

Zákazníci topeo.cz budou vždy informováni, zda je nebo není produkt na skladě, zda jej lze uvést na objednávku, za jak dlouho bude zpracován a za jak dlouho se k nim dostane. Tyto informace budou zaslány e-mailem nebo telefonicky.

Obrázky s produkty, nabídkami, cenami a soutěžemi se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Produkty prodávané prostřednictvím topeo.cz jsou nové, v původním obalu výrobce a v době dodání budou vždy doprovázeny fyzickým daňovým dokladem nebo v elektronické podobě. Kurýrní doklad je dokladem o platbě nebo výpisu z účtu.

Záruka na produkt

Společnost TOPONE TIKIRIKI SRL na vlastní odpovědnost prohlašuje, že prodávané výrobky odpovídají prováděcí dokumentaci výrobců, jsou nové, v originálním balení a těží ze zákonné záruky shody podle ustanovení zákona č. 296/2004 o spotřebitelském zákoníku, s následnými změnami a doplněním potvrzenými ustanoveními zákona č. 449/2003 o prodeji výrobků a zárukách s nimi spojených, s následnými změnami a doplněním.

TOPONE TIKIRIKI SRL poskytuje záruku na základě faktury po dobu 24 měsíců ode dne doručení spotřebiteli. *

*Opatrně! V prvních 6 měsících od nákupu jsou vadné výrobky k datu nákupu považovány za nevyhovující a po skončení tohoto období zákazník prokáže, že k neshodě došlo v době nákupu. Pokud tento důkaz chybí a nelze prokázat nesoulad, na výrobek se nevztahuje záruka.

Během této doby bude zákazník automaticky těžit z výměny / opravy výrobku v případě nedodržení předpisů, pokud není toto nedodržení závažné a / nebo nedostatky lze přičíst spotřebiteli. Pokud chce zákazník vrácení peněz, stává se Voucherem na nákup dalších produktů na webových stránkách topeo.cz. Při opravě výrobku budou instalovány pouze nové díly.

Žádost o vyzvednutí produktu podává naše společnost. Pokud chcete balíček odeslat prostřednictvím jiné kurýrní společnosti, upozorňujeme, že NEPŘIJÍMÁME vrácené balíky.

Odpovědnost zákazníka za záruku

Záruční podmínky NEPLATÍ na problémy nebo škody způsobené zákazníky nebo za okolností, jako jsou:

Běžné opotřebení výrobku.
Vady způsobené hrubým zacházením (vady způsobené ostrými předměty, ohýbáním, stlačením nebo pádem atd.).
Vady způsobené nesprávným použitím (nesprávná aplikace fólií, úmyslné poškození, nesprávné použití atd.).
Výrobek byl opraven, nainstalován, opraven a / nebo upraven neoprávněným personálem.
Záruční doba produktů začíná datem uvedeným na daňovém dokladu potvrzujícím prodej.
Právní záruka shody

Záruční podmínky jsou v souladu se zákonem 449/2003 a O.G. 21/1992.

Zásady ochrany osobních údajů

topeo.cz má přísné zásady respektování důvěrnosti údajů o zákaznících.

TOPONE TIKIRIKI SRL (dále jen Společnost) je vlastníkem webových stránek www.topeo.cz. Společnost potvrzuje, že bude respektovat práva vyplývající ze zákona č. 677/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, zákona č. 365/2002 o elektronickém obchodování, jakož i vyhláška č. 34/2014 o ochraně spotřebitele při uzavírání a plnění smluv na dálku s následnými dodatky.

Účelem shromažďování údajů od uživatelů je:

Zpracování a doručení objednávky
Informování uživatelů o stavu jejich účtu na www.topeo.cz
Informovat uživatele o vývoji a stavu objednávek
Obchodní aktivity
Marketing a reklama
Propagace produktu
Průzkum trhu
Analýza chování spotřebitelů

Společnost neposílá nevyžádané zprávy. Každý zákazník, který poskytl své osobní údaje na webu www.topeo.cz, se může rozhodnout pro své vyřazení z databáze. Společnost bude používat informace poskytnuté uživateli pouze k účelu, pro který byly shromážděny.

Společnost může poskytnout vámi poskytnuté osobní údaje jiným společnostem, s nimiž spolupracuje, za účelem poskytování služeb sjednaných zákazníky, jako jsou kurýrní společnosti, společnosti nabízející marketingové a reklamní služby, platební služby a další, pouze na základě závazek důvěrnosti z jejich strany.

Některé informace, které mohou být poskytnuty osobně (jméno, e -mailová adresa, kraj), jsou po omezenou dobu přenášeny na partnerskou službu Trusted Opinions společností TRUSTED.ro za účelem odeslání zprávy jménem obchodu za účelem správy nezávislého názoru zákazníků na náš obchod. Recenze zákazníků budou zveřejněny na feedback.trusted.ro. Informace jsou automaticky odstraněny systémem partnerských služeb po dosažení cíle. Feedback.trusted.ro může pro technické odesílání zpráv používat systémy třetích stran, aby zajistil, že se dostanou k zákazníkům.

Vyplněním polí souvisejících s vašimi údaji při vytváření účtu a / nebo zadávání objednávky souhlasíte s tím, že tato data budou uložena, zpracována a používána po neomezenou dobu jako prostor a čas pro výše uvedené účely.

Společnost se zavazuje informovat uživatele o zpracování osobních údajů.

Práva uživatelů

Každá osoba má právo zasáhnout do údajů a může požádat o bezplatnou opravu, aktualizaci, doplnění, blokování nebo vymazání údajů, pokud nejsou použity zákonem nebo jsou neúplné nebo nepřesné, písemnou žádostí zaslanou Společnosti podle bodu A .

Každá osoba má právo vznést námitku proti údajům poskytnutým Společnosti písemnou žádostí zaslanou Společnosti v souladu s bodem A.

Každý má právo nebýt předmětem individuálního rozhodnutí přijatého společností.

Každý má právo obrátit se na soud, pokud se domnívá, že byla porušena ochrana osobních údajů.

Každý má právo být společností informován o zpracování svých osobních údajů.

Každý má právo na přístup ke svým údajům prostřednictvím písemné žádosti zaslané Společnosti, jak je uvedeno v níže uvedeném bodě.

Bod A Za účelem uplatnění těchto práv jsou uživatelé požádáni, aby předložili písemnou žádost podepsanou a datovanou preferovanou metodou:

Skenujte e -mailem na adresu topeocz@gmail.com
Poštou, kurýrem nebo osobním doručením v sídle společnosti ve Str. Bolliac, č. 6, sektor 3, Bukurešť.
Platba
Platbu za objednávku lze provést pomocí jedné z níže uvedených možností:

a. Výplata náhrad

Platba objednávky bude provedena v plné výši v hotovosti, czk, kurýrovi, který balíček doručí. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného S.C. TOPONE TIKIRIKI SRL. v souladu s disp. umění. 155 daňového řádu, faktura, která bude zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

b. Online s bankovní kartou přes mobilpay (Visa / Visa Electron / Maestro / Mastercard)

Pokud jste zvolili způsob platby „Online kreditní kartou“, musíte na zabezpečené stránce zpracovatele plateb vyplnit formulář s informacemi o své kartě.

Platby kreditními / debetními kartami vydanými pod logem Visa a MasterCard (Visa / Visa Electron a MasterCard / Maestro) se provádějí prostřednictvím systému „3-D Secure“ vyvinutého organizacemi, které poskytují online transakce se stejnou úrovní zabezpečení, jaké byly provedeny . v bankomatu nebo ve fyzickém prostředí, u obchodníka.

„3-D Secure“ primárně zajišťuje, že žádné informace související s vaší kartou nebudou nikdy přeneseny ani uloženy na serverech obchodů nebo serverech zpracovatelů plateb, přičemž tato data budou zadávána přímo do systémů Visa a MasterCard.

* Důležité vědět! - Za platby bankovní kartou se neúčtuje žádný poplatek!

autorská práva

Veškerý obsah stránek topeo.cz (text, grafika, obrázky, tlačítka, videa, skripty, programy a jakákoli další data) je majetkem společnosti TOPONE TIKIRIKI SRL a / nebo jejích spolupracovníků, partnerů a / nebo dodavatelů a je chráněn autorským právem zákon. Grafiku, znak, záhlaví a obrázky natopeo.cz nelze používat ve spojení s produkty nebo službami, které nepatří společnosti TOPONE TIKIRIKI SRL, a to způsobem, který vytváří zmatek mezi zákazníky nebo diskredituje web topeo.cz nebo společnost TOPONE TIKIRIKI SRL. Jakékoli porušení autorských práv lze nahlásit na topeocz@gmail.com

Používání stránek

Přístup, návštěva, používání nebo nákup produktů a služeb uvedených na webových stránkách topeo.cz znamená souhlas s těmito podmínkami.

Registrace jako uživatel tohoto webu představuje váš implicitní souhlas s přijímáním elektronických a telefonních zpráv souvisejících s prodanými produkty, tento aspekt lze později upravit nebo zrušit bez jakýchkoli sankcí pro zákazníka.

Přístup na stránky

TOPONE TIKIRIKI SRL umožňuje neomezený přístup na webové stránky topeo.cz pro osobní účely, ale nedává mu právo stahovat, upravovat zcela nebo částečně, reprodukovat celý web nebo jeho část bez písemného souhlasu společnosti TOPONE TIKIRIKI SRL

Oprava chybných informací

Vyhrazujeme si právo opravit jakákoli opomenutí, chyby na displeji, ke kterým může dojít v důsledku překlepů, nepřesností nebo chyb v softwaru, bez předchozího upozornění. Odmítáme odpovědnost za jakoukoli situaci, která může nastat v důsledku softwarových chyb nebo technických poruch na serveru.

TOPONE TIKIRIKI SRL nepřebírá odpovědnost za ztrátu informací způsobenou jakýmikoli vadami nebo chybami v softwaru, se kterým je web navržen a hostován, ani nezaručuje, že web, server nebo e-maily odeslané topeo.cz nebudou obsahovat viry nebo jiné škodlivé složky, přestože udělá vše pro to, aby tomu tak nebylo. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávky bez předchozího upozornění v případě chyby nebo typografické chyby.

Spory a konflikty. Aplikované právo. spory

Jakýkoli pokus o získání neoprávněného přístupu na webové stránky topeo.cz a jakýkoli pokus o podvod bude oznámen příslušným orgánům. Používáním (návštěvou nebo nákupem produktů) stránek uživatel souhlasí s tím, že rumunské zákony budou řídit výše uvedené podmínky používání a jakýkoli spor jakéhokoli druhu, který může vzniknout mezi uživatelem a společností TOPONE TIKIRIKI SRL

U jakékoli vady zjištěné po zakoupení výrobku na webových stránkách topeo.cz může kupující podle GD 665/1995 (čl. 5, 6) požádat o opravu nebo výměnu vadného výrobku. To bude provedeno po předložení výrobku kupujícím a zjištění zástupce TOPONE TIKIRIKI SRL reklamované vady.

Jakýkoli spor mezi zákazníky a společností bude v první fázi vyřešen smírně. Vzhledem k tomu, že je naším cílem vždy mít spokojené zákazníky, v případě problémů s objednávkou nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: topeocz@gmail.com (doba odezvy 24-48 pracovních hodin).

dodatky

TOPONE TIKIRIKI SRL si vyhrazuje právo kdykoli provést změny týkající se obsahu stránek topeo.cz, zásad, podmínek použití, bez předchozího upozornění uživatelů v tomto ohledu, i když budeme opatrní zákazníci o těchto změnách vědí.

Uživatel topeo.cz má povinnost pravidelně kontrolovat podmínky používání. Pokud nesouhlasíte se změnami, které jim přinesla společnost TOPONE TIKIRIKI SRL, přestanete stránky používat. Pokud uživatel nadále používá tyto stránky, má se za to, že s provedenými změnami souhlasí.

Reklamační řád

Vždy máte 14 kalendářních dnů na rozhodnutí, zda je položka pro vás to pravé. topeo.cz zaručuje, že vrátí hodnotu všech položek za předpokladu, že byly před vrácením udržovány ve správném stavu.

Podle platných zákonných ustanovení „spotřebitel má právo písemně oznámit obchodníkovi, že se vzdá nákupu, a to bez sankcí a bez uvedení důvodu, do 14 pracovních kalendářních dnů od převzetí produktu“.

Výrobky, které nevyhovují vašim požadavkům, budou odeslány V STAVU, VE KTERÉ BYLY PŘIJATY, zpět společnosti topeo.cz str. Cezar Bolliac č. 6, sektor 3, Bukurešť, Bukurešťská župa, na vlastní náklady spolu s vyplněným formulářem pro vrácení zboží. Produkty budou odeslány v původní podobě, aniž by byly poškozeny nebo použity. Pokud produkty, které se k nám dostanou, mají škrábance, chybějící ochranné fólie, poškozené těsnění, vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení peněz.

Opatrně! Ochranné fólie pro telefony a tablety lze vrátit pouze v případě, že nebyly použity nebo spadají do výše uvedených záručních podmínek.

Nemáme možnost brát balíčky s dobírkou nebo se zaplacením dopravy u nás.

Dejte nám prosím vědět, pokud jste se vrátili, telefonicky, e-mailem. Hodnota vráceného zboží bude vrácena maximálně do 14 kalendářních dnů od obdržení této informace. Pokud tyto informace neobdržíme, budou vám peníze vráceny do 14 kalendářních dnů od obdržení vrácených produktů.