Vrácení formuláře

Podle nařízení č. 34/2014, týkajícího se právního režimu smluv na dálku, produkty lze vrátit do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zásilky. V uvedeném případě má ZÁKAZNÍK právo vrátit libovolný produkt do 14 kalendářních dnů ode dne jeho přijetí a může požádat o vrácení peněz.

Při vrácení jsou akceptovány pouze produkty, které pečlivě dodržují formu, jak byly doručeny.

Nepřijímají se následující vrácení:

  • Produkty, které byly použity
  • Produkty, které nebyly zabaleny tak, jak byly doručeny vám
  • Produkty zakoupené v jiných obchodech
  • Produkty bez příslušných dokladů prokazujících nákup (faktura nebo pokladní blok)
  • Produkty s odlišnými nebo vyměněnými díly oproti těm, které byly dodány

Při vrácení produktů, které vám nevyhovují, které nemají žádné vady, ale jen jste s nimi nebyli spokojeni, se z částky, která bude vrácena, odečte náklad na dopravu